Werkwijze

U kunt u zelf telefonisch of per email aanmelden. Ook kan uw huisarts, de bedrijfsarts of medisch specialist dit voor u regelen. Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek bij u thuis. In dit gesprek krijgt u als eerste uitleg over de werkwijze van de ergotherapeut. Daarna worden de problemen die u ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten besproken.

De ergotherapeut onderzoekt samen met u en/of uw omgeving,  uw mogelijkheden en beperkingen. Zo nodig wordt onderzocht wat de oorzaak van de problemen in uitvoering kan zijn en welke mogelijke oplossingen er zijn. Vervolgens wordt er samen met u een plan van aanpak opgesteld, waarbij uw wensen, mogelijkheden en uw omgeving het uitgangspunt zijn. U kunt dan denken aan:

  • de activiteiten (opnieuw) aan te leren,
  • de activiteit op een andere manier uit te voeren,
  • het aanpassen van uw woonomgeving,
  • het gebruik van hulpmiddelen,
  • aanvraag van hulpmiddelen bij de zorgverzekering/afdeling WMO of UWV.

Binnen de behandeling wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens evidence based ergotherapie-protocollen en programma's.
De ergotherapie vindt plaats bij u thuis.

Aan het eind van de behandeling wordt er samen met u gekeken of de doelen behaald zijn.
De verwijzer ontvangt een verslag van de behandeling. Op verzoek ontvangt u een kopie hiervan.

Werkwijze Nijmegen

In Nijmegen is er nauwe samenwerking met de huisartsen in o.a.  Hatert, Brakkenstein  en Dukenburg (de Schakel, het Meijhuis). Ook vanuit andere huisartsenpraktijken of ziekenhuizen wordt er doorverwezen naar de praktijk.
Andere hulpverleners in de zorg ( bv de fysiotherapeut, de wijkverpleegkundige, een ouderenconsulent)kunnen u ook  adviseren over en/of aanmelden bij ergotherapie.
Ook wanneer u in de omgeving van Nijmegen woont, zoals Wijchen, Beek of Berg en Dal,  dan kunt u zich aanmelden bij de praktijk.
Aanmelden kan telefonisch, schriftelijk of per email.

Werkwijze Malden / Molenhoek

In Malden/Molenhoek is er een nauwe samenwerking met de huisartsen van het gezondheidscentrum de Kroonsteen en de Vuursteen. Hierdoor is er ook direct contact met bijvoorbeeld mantelzorg Heumen, thuiszorgmedewerkers, medewerkers Vraagwijzer.
Met de fysiotherapeuten in Malden zijn afspraken gemaakt rondom samenwerking bij bijvoorbeeld valpreventie, Parkinson, MS en COPD.
Aanmelden kan telefonisch, schriftelijk of per email.

Spreekuurlocaties:  Alleen volgens afspraak, bel dus om een tijd af te spreken!

Nijmegen:
iedere woensdag en vrijdag van 9:00 - 17:00 in het GC de Schakel, Meijhorst 1003H, 6537 EE Nijmegen

Malden:
iedere woensdag van 13:00 - 17:00 in het GC De Kroonsteen, locatie 1, Kloosterhof 1 6581 BT Malden

Molenhoek:
op wisselende tijden mogelijk in GC De Vuursteen, prinsenweg 6, 6584 AZ Molenhoek

Voorbeelden uit de praktijk

stoel

D, 23 jaar en 4de jaars student. Zij ervaart veel pijnklachten bij het zitten als gevolg van een val enkele jaren terug. Met D. werd gekeken naar haar zithouding bij verschillende activiteiten. Tijdens de ergotherapie  zijn verschillende zitkussens en stoelen uitgeprobeerd. Tevens is gekeken naar de inrichting van haar werk/studeerplek.

Door het gebruik van een speciale stoel, ervaart D. nu veel minder of geen pijn. Voor plaatsen waar zij deze stoel niet kan gebruiken, heeft ze een aangepast zitkussen. D. kan door het gebruik van een laptopstandaard en de juiste stoelhoogte nu lange tijd achter elkaar zonder pijn studeren. Samen met de ergotherapeut is een aanvraag bij het UWV ingediend voor de speciale stoel.

 

 

trippelstoeltrippelstoel 2Mw. J, 54 jaar. Mevrouw ervaart veel pijn bij het staan als gevolg van reuma en problemen in de wervelkolom. Mevrouw loopt met een rollator. Mevrouw heeft aangegeven  welke activiteiten voor haar van groot belang zijn. Daarna is onderzocht of mevrouw deze activiteiten ook op een andere manier, bijvoorbeeld zittend, kon uitvoeren.

Mevrouw heeft een trippelstoel uitgeprobeerd. Hiermee kan zij zich verplaatsen in de keuken en op goede hoogte zitten bij het aanrecht. Ze kan de stoel op de juiste hoogte zetten om zittend te kunnnen strijken. Ze kan hierdoor de  verschillende activiteiten weer uitvoeren. De ergotherapeut heeft een advies geschreven voor de trippelstoel voor de zorgverzekering. Mevrouw maakt nu gebruik van een trippelstoel bij haar keukenwerkzaamheden en tijdens het strijken.

 

 

 

werkplek

Mw. N, 45 jaar; Mevrouw is door groeistoornissen klein. Op haar werkplek ervaart ze verschillende problemen.
De ergotherapeut heeft mevrouw geobserveerd tijdens het werken. De werkplek van mevrouw is nu aangepast door:

  • aangepaste bureaustoel (aangevraagd via de UWV)
  • tafelhoogte is ingesteld in combinatie met de nieuwe stoel en een voetenbankje,
  • het bureau is gedraaid en het beeldscherm is verplaatst waardoor mevrouw minder hinder heeft van lichtinval op haar bureau en beeldscherm,
  • de bediening van het zonnescherm is op een voor mevrouw bereikbare hoogte geplaatst,
  • de kapstok is verlaagd.

 

voor de aanpassing

 

scootmobielDhr. A, 65 jaar. Meneer heeft door problemen onder in zijn rug veel pijn. Hij heeft moeite met het opstaan en bij het toiletgebruik. Meneer kan een korte afstand lopen met een rollator. Meneer kan niet zelfstandig naar de winkel.
Binnen de ergotherapie is met  meneer het gaan zitten en gaan staan geoefend. Meneer heeft een andere manier van opstaan en gaan zitten geleerd, waardoor het minder pijnlijk is en het ook minder kracht en energie kost. Voor het toilet heeft meneer een toiletverhoger uitgeprobeerd via de thuiszorg.


De ergotherapeut heeft een advies geschreven voor de afdeling WMO van de gemeente voor een scootmobiel, een douchezitje, een toiletverhoger en beugels op de douche en toilet.


Artikelen