Over ergotherapiepraktijk Lidwien Arts

Ergotherapiepraktijk Lidwien Arts is een vrijgevestigde ergotherapiepraktijk in Nijmegen.

 • Het werkgebied is Nijmegen en omstreken.
 • De therapie  vindt plaats in uw eigen omgeving. Daar doet het probleem zich meestal daadwerkelijk voor.
  Dat kan dus zijn bij u thuis, op uw werkplek, of tijdens uw hobby: bijvoorbeeld bij een kaartclub of sportvereniging.
 • Indien nodig wordt er multidisciplinair gewerkt,  in nauwe samenwerking met huisartsen, fysiotherapeuten en andere (para-)medici.

Lidwien Arts is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en hierdoor aangesloten bij de klachtenregeling paramedici in de eerste lijn. Ook is ze lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.
Heeft u een klacht?  Dan horen wij dit graag van u. Helpt dit niet, dan kunt u contact opnemen met www.klachtenloketparamedici.nl.

Lidwien Arts neemt  deel aan diverse overlegorganen in Nijmegen en omgeving om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, zowel inhoudelijk in het vakgebied als organisatorisch als ondernemer. Voorbeelden hiervan zijn het lidmaatschap van  de  Vrijgevestigde Ergotherapeuten Gelderland (VEG) en de deelname aan het Overleg  Extramurale Ergotherapie Nijmegen.

 

Lidwien Arts is praktijkhouder en ergotherapeut.
Tevens werkzaam in de praktijk als ergotherapeut: Karin Kusters en Kim Bakker

 

  

 

Loopbaan

L-A

Als ergotherapeut werkzaam bij:

 • Praktijkhouder van Ergotherapiepraktijk Lidwien Arts
  ( juni 2009 - heden )
 • Koninklijke Visio, revalidatie- en expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, Nijmegen; 
  (november 2005 - april 2012)
 • Kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek Nijmegen; 
  ( januari 2004 - juli 2005 )

Opleidingen:

 • Opleiding ergotherapie Hoge school van Amsterdam; 
  ( diploma januari 2004; tijdens de opleiding werkzaam binnen een verpleeghuis en de kinderrevalidatie)
 • Post HBO cursus: "Clientgricht werken en COPM", april 2004
 • Licht, Verlichting en Inrichting, januari 2006
 • Mobiliteitsinstructeur voor mensen met een visuele beperking, juni 2007 
 • Post HBO cursus:  EDOMAH: "Ergotherapie behandeling bij geriatrische patienten met niet ernstige cognitieve stoornissen" ,  april 2010.
 • Post HBO cursus: "Het PRPP-systeem" (diagnostiek) , juli 2010
  Het PRPP-systeem richt zich op de informatieverwerkingsprocessen van cliënten. Het onderzoekt en beschrijft de impact van de cognitieve problemen die cliënten ondervinden bij hun dagelijkse rollen, gewoonten en taken. Op basis hiervan kan de therapie worden vormgegeven.
 • Post HBO scholing "Ergotherapie en COPD", november 2010.
  Een scholing van  Appels & van 't Hul, educatie en advies voor de zorgprofessional.
  Hierdoor kan de ergotherapie bij cliënten met COPD nog beter vorm gegeven worden volgens de laatste inzichten. Contacten met Dekkerswald, Universitair Centrum voor Chronische Ziekten, met name COPD en Astma zijn gelegd om ergotherapie in te schakelen bij de begeleiding van mensen met COPD in de thuissituatie.
 • Cognitieve Revalidatie Therapie, jan. 2013
   "Certified Practioner in Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT)).
  Door deze cursus kan de behandeling van mensen met cognitieve stoornissen ten gevolge van niet- aangeboren hersenletsel, nog beter evidence based vorm gegeven worden. Tevens kan er nog beter advies gegeven worden aan mantelzorg of verzorging over de benadering van deze clienten.
 • Ergotherapie en Parkinson: cursus voor paramedici aangesloten bij het parkinsonnet, februari 2013
 • Ergotherapie en Schrijven: cursus voor paramedici aangesloten bij het parkinsonnet, 2015
 • Reuma en artrose, Reade 2016
 • Het "PRPP-systeem", interventioncourse: behandelmethodiek, febr. 2017
 • Vermoeidheid, energie en lifebalance, nov.2017

 Als ergotherapeut veel ervaring in het werken met chronisch zieken, mensen met mobiliteitsproblemen en valproblemen, mensen met arbeidsgerelateerde klachten,  mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel  en mensen met licht-cognitieve problemen door bv.  een beroerte of bij beginnende dementie.

Als docent werkzaam bij:

Regionaal Opleidings Centrum en haar voorlopers, februari 1985 tot januari 2004;
Doelgroepen: Laagopgeleide autochtonen
                             Allochtonen, veelal laag opgeleid
                             Jongeren met  lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen
                             Jongeren met gedragsproblemen

Actueel :  

Wilt u naar een spreekuurlokatie komen: meld u dan altijd telefonisch aan.

Aanmelden altijd via telefoon: 06-36496772

Het team bestaat uit:

Lidwien Arts:      06 - 36 496 772  lidwien@ergotherapie-nijmegen.nl 
Karin Kusters:    
 06 - 33 947 942    karin@ergotherapie-nijmegen.nl

Kim Bakker:        06 - 44 060 806  kim@ergotherapie-nijmegen.nl

  
Lidwien        Karin            Kim

Bereikbaarheid praktijk